Nog niet zo heel lang geleden had optreden in het buitenland iets magisch; met een onbestemd gevoel van spanning de grens naderen (heb ik mijn paspoort wel bij me?!) en dan, na de douaneformaliteiten, eindelijk richting zeer onbekende bestemming. Tegenwoordig is het allemaal wat minder spannend; vaak heb je pas in de gaten dat je in het buitenland zit op het moment dat je moeite krijgt met het lezen van de plaatsnaamborden. Toch merk je als artiest wel degelijk dat je in het buitenland zit, maar dan vooral ná het optreden.

Belastingverdragen
Nederland heft sinds 1-1-2007 geen belasting meer van buitenlandse artiesten. Voorwaarde daarbij is, dat de artiest woont in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Aangezien echter Nederland momenteel met maar liefst 82 landen een verdrag heeft zal er in de praktijk niet veel meer geheven worden. Deze actie van Nederland is eenzijdig. Dat betekent dat er van Nederlandse artiesten in het buitenland nog steeds onverkort artiestenbelasting wordt geheven omdat in belastingverdragen bijna altijd staat dat het werkland gerechtigd is belasting te heffen. Alle landen, behalve Nederland dus, doen dat dan ook. De regels en vrijstellingen zijn heel verschillend, maar over het algemeen kan een buitenlandse artiestenbelasting flink in de papieren lopen. Het bedrag dat uiteindelijk mee naar huis wordt genomen is dus netto omdat immers de belasting al is betaald. Maar… in Nederland moet iedereen in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting het zogenaamde wereldinkomen aangeven en dus ook het bedrag dat in het buitenland is verdiend. Gelukkig weet Nederland heel goed dat zij in haar belastingverdragen heeft bepaald dat het werkland mag heffen. Daarom zijn er ook in ieder verdrag bepalingen opgenomen die voorkomen dat er twee keer belasting wordt geheven over hetzelfde inkomen. Je krijgt dus in Nederland belastingvrijstelling voor het buitenlandse artiesteninkomen. Voordat u zich echter euforisch verkneukelend in de handen wrijft: er zit een addertje onder het gras en het is geen kleintje ook.

De Nederlandse premieheffing
Nederland is een uniek land met (helaas) ook een uniek belastingstelsel waarin is bepaald dat wij met z’n allen onder andere onze AOW-premies via de belastingaanslag betalen. De belastingaanslag wordt berekend aan de hand van het schijventarief: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de aanslag. De reeds genoemde premies zitten verwerkt in de twee laagste belastingschijven en dat zijn nu precies de schijven waarin het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zit. Deze twee belastingschijven bestaan voor het overgrote deel (31,15%) uit premies en maar voor een heel klein deel uit inkomstenbelasting (respectievelijk 2,5 en 10,25%). Als ik u vervolgens meld dat de vrijstelling voor buitenlandse inkomsten alleen van toepassing is op het belastingdeel en niet op het premiedeel, dan moet u bijna een vermoeden krijgen waar het addertje schuilt. En inderdaad, na het buitenlandse avontuur mag over het ‘netto’ bedrag nog eens ruim 30% premieheffing worden betaald! Hoog tijd dus voor wat tips: 1) spreek waar mogelijk in het buitenland altijd een netto gage af waarbij je in het contract overeenkomt dat de opdrachtgever zorg draagt voor alle plaatselijke belastingen en 2) hou bij het vaststellen van de netto gage rekening met die 30% premieheffing bij terugkomst in Nederland. Als dit lukt is er nog meer goed nieuws: voor de afgedragen premies krijg je een AOW-uitkering terug, mits je de 65 haalt natuurlijk….

Zoeken op trefwoord: